IBEX Base (04.07.2020) : 60.02 BGN, 46147.30 MWh, IBEX Peak (04.07.2020) : 56.85 BGN 24892.5 MWh, IBEX Off-Peak (04.07.2020) : 63.19 BGN 21254.8 MWh

Резултатите на пазарен сегмент Ден напред с ден на доставка 28.05.2020г. сa налични
 27.05.2020 14:35
Оперативни съобщения

Информация относно търгуваните обеми за ден на доставка 28.05.2020г. е налична в електронната система за търговия и изпратена на електронните пощи на търговските участници.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act