IBEX Base (24.10.2020) : 77.70 BGN, 39466.30 MWh, IBEX Peak (24.10.2020) : 84.29 BGN 21383.7 MWh, IBEX Off-Peak (24.10.2020) : 71.11 BGN 18082.6 MWh

Резултатите на пазарен сегмент Ден напред с ден на доставка 26.04.2020г. сa налични
 25.04.2020 14:16
Оперативни съобщения

Клиринговите цени и търгуваните обеми за ден на доставка 26.04.2020г. са публикувани на уеб страницата на БНЕБ.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act