IBEX Base (02.06.2020) : 74.67 BGN, 36569.90 MWh, IBEX Peak (02.06.2020) : 75.81 BGN 19293.5 MWh, IBEX Off-Peak (02.06.2020) : 73.54 BGN 17276.4 MWh

Резултатите на пазарен сегмент Ден напред с ден на доставка 26.04.2020г. сa налични
 25.04.2020 14:16
Оперативни съобщения

Клиринговите цени и търгуваните обеми за ден на доставка 26.04.2020г. са публикувани на уеб страницата на БНЕБ.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act