IBEX Base (23.10.2020) : 99.88 BGN, 46657.70 MWh, IBEX Peak (23.10.2020) : 106.61 BGN 26382.9 MWh, IBEX Off-Peak (23.10.2020) : 93.15 BGN 20274.8 MWh

Резултатите на пазарен сегмент Ден напред с ден на доставка 06.04.2020 г. сa налични
 05.04.2020 14:25
Оперативни съобщения

Информация относно търгуваните обеми за ден на доставка 06.04.2020 г. е налична в електронната исистема за търговия и изпратена на електронните пощи на търговските участници.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act