IBEX Base (24.10.2020) : 77.70 BGN, 39466.30 MWh, IBEX Peak (24.10.2020) : 84.29 BGN 21383.7 MWh, IBEX Off-Peak (24.10.2020) : 71.11 BGN 18082.6 MWh

Резултатите на пазарен сегмент Ден напред сa налични
 21.06.2020 14:16
Оперативни съобщения

Информация относно търгуваните обеми за ден на доставка 22.06.2020г. е налична в електронната система за търговия и изпратена на електронните пощи на търговските участници.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act