IBEX Base (28.09.2020) : 95.84 BGN, 44843.00 MWh, IBEX Peak (28.09.2020) : 104.54 BGN 25834.0 MWh, IBEX Off-Peak (28.09.2020) : 87.14 BGN 19009.0 MWh

Резултатите на пазарен сегмент Ден напред с ден на доставка 22.05.2020г. сa налични
 21.05.2020 14:34
Оперативни съобщения

Информация относно търгуваните обеми за ден на доставка 22.05.2020г. е налична в електронната система за търговия и изпратена на електронните пощи на търговските участници.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act