IBEX Base (26.05.2020) : 38.59 BGN, 37316.90 MWh, IBEX Peak (26.05.2020) : 41.63 BGN 19464.7 MWh, IBEX Off-Peak (26.05.2020) : 35.56 BGN 17852.2 MWh

Резултатите на пазарен сегмент Ден напред с ден на доставка 22.05.2020г. сa налични
 21.05.2020 14:34
Оперативни съобщения

Информация относно търгуваните обеми за ден на доставка 22.05.2020г. е налична в електронната система за търговия и изпратена на електронните пощи на търговските участници.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act