IBEX Base (01.12.2020) : 110.54 BGN, 61036.10 MWh, IBEX Peak (01.12.2020) : 139.26 BGN 33975.6 MWh, IBEX Off-Peak (01.12.2020) : 81.82 BGN 27060.5 MWh

Резултатите на пазарен сегмент Ден напред с ден на доставка 19.11.2020г. сa налични
 18.11.2020 14:30
Оперативни съобщения

Информация относно търгуваните обеми за ден на доставка 19.11.2020г. е налична в електронната система за търговия и изпратена на електронните пощи на търговските участници.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act