IBEX Base (28.02.2021) : 64.34 BGN, 60438.00 MWh, IBEX Peak (28.02.2021) : 59.45 BGN 31729.5 MWh, IBEX Off-Peak (28.02.2021) : 69.22 BGN 28708.5 MWh

Резултатите на пазарен сегмент Ден напред с ден на доставка 15.01.2021г. сa налични
 14.01.2021 14:23
Оперативни съобщения

Информация относно търгуваните обеми за ден на доставка 15.01.2021г. е налична в електронната система за търговия.© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act