IBEX Base (29.05.2020) : 61.05 BGN, 32568.00 MWh, IBEX Peak (29.05.2020) : 66.89 BGN 17528.8 MWh, IBEX Off-Peak (29.05.2020) : 55.20 BGN 15039.2 MWh

Резултатите на пазар "Ден напред" за ден на доставка 02.03.2020 г. са налични
 01.03.2020 14:18
Оперативни съобщения

Резултатите на пазар "Ден напред" за ден на доставка 02.03.2020 г. са публикувани в сайта на Българска независима енергийна борса (БНЕБ) ЕАД. © 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act