IBEX Base (20.10.2020) : 85.33 BGN, 44999.40 MWh, IBEX Peak (20.10.2020) : 97.30 BGN 25375.3 MWh, IBEX Off-Peak (20.10.2020) : 73.37 BGN 19624.1 MWh

Резултатите на пазар "Ден напред" за ден на доставка 02.03.2020 г. са налични
 01.03.2020 14:18
Оперативни съобщения

Резултатите на пазар "Ден напред" за ден на доставка 02.03.2020 г. са публикувани в сайта на Българска независима енергийна борса (БНЕБ) ЕАД. © 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act