IBEX Base (01.06.2020) : 46.81 BGN, 34687.40 MWh, IBEX Peak (01.06.2020) : 53.82 BGN 18313.1 MWh, IBEX Off-Peak (01.06.2020) : 39.81 BGN 16374.3 MWh

Резултатите на пазар "Ден напред" за ден на доставка 05.02.2020 г. са налични
 04.02.2020 15:34
Оперативни съобщения

Резултатите на пазар "Ден напред" за ден на доставка 05.02.2020 г. са публикувани в сайта на Българска независима енергийна борса (БНЕБ) ЕАД. © 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act