IBEX Base (24.10.2020) : 77.70 BGN, 39466.30 MWh, IBEX Peak (24.10.2020) : 84.29 BGN 21383.7 MWh, IBEX Off-Peak (24.10.2020) : 71.11 BGN 18082.6 MWh

Резултатите на пазар "Ден напред" за ден на доставка 05.02.2020 г. са налични
 04.02.2020 15:34
Оперативни съобщения

Резултатите на пазар "Ден напред" за ден на доставка 05.02.2020 г. са публикувани в сайта на Българска независима енергийна борса (БНЕБ) ЕАД. © 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act