IBEX Base (23.02.2020) : 51.75 BGN, 33752.20 MWh, IBEX Peak (23.02.2020) : 55.66 BGN 18014.9 MWh, IBEX Off-Peak (23.02.2020) : 47.85 BGN 15737.3 MWh

Резултатите на пазар "Ден напред" за ден на доставка 05.02.2020 г. са налични
 04.02.2020 15:34
Оперативни съобщения

Резултатите на пазар "Ден напред" за ден на доставка 05.02.2020 г. са публикувани в сайта на Българска независима енергийна борса (БНЕБ) ЕАД. © 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act