IBEX Base (24.10.2020) : 77.70 BGN, 39466.30 MWh, IBEX Peak (24.10.2020) : 84.29 BGN 21383.7 MWh, IBEX Off-Peak (24.10.2020) : 71.11 BGN 18082.6 MWh

Статистическите данни за пазарни сегменти "Ден напред" и "В рамките на деня" са налични
 06.07.2019 15:26
Оперативни съобщения

Статистическите данни за пазарен сегмент "Ден напред" за ден на доставка 07.07.2019 г. и пазарен сегмент "В рамките на деня" за дни на доставка 05.07.2019 г. и 06.07.2019 г. са публикувани на уеб страницата на БНЕБ.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act