IBEX Base (02.06.2020) : 74.67 BGN, 36569.90 MWh, IBEX Peak (02.06.2020) : 75.81 BGN 19293.5 MWh, IBEX Off-Peak (02.06.2020) : 73.54 BGN 17276.4 MWh

Статистическите данни за пазарни сегменти "Ден напред" и "В рамките на деня" са налични
 06.07.2019 15:26
Оперативни съобщения

Статистическите данни за пазарен сегмент "Ден напред" за ден на доставка 07.07.2019 г. и пазарен сегмент "В рамките на деня" за дни на доставка 05.07.2019 г. и 06.07.2019 г. са публикувани на уеб страницата на БНЕБ.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act