IBEX Base (23.10.2020) : 99.88 BGN, 46657.70 MWh, IBEX Peak (23.10.2020) : 106.61 BGN 26382.9 MWh, IBEX Off-Peak (23.10.2020) : 93.15 BGN 20274.8 MWh

Техническият проблем на пазарен сегемент "В рамките на деня" е отстранен
 10.04.2020 02:45
Оперативни съобщения

Техническият проблем на пазарен сегмент "В рамките на деня" е отстранен.
 © 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act