IBEX Base (04.04.2020) : 36.81 BGN, 31984.80 MWh, IBEX Peak (04.04.2020) : 32.57 BGN 16356.6 MWh, IBEX Off-Peak (04.04.2020) : 41.06 BGN 15628.2 MWh

Техническият проблем на пазарен сегемент "Ден напред" е отстранен
 26.03.2020 10:09
Оперативни съобщения

Техническият проблем на пазарен сегмент „Ден напред“ е отстранен.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act