IBEX Base (12.07.2020) : 49.22 BGN, 47372.20 MWh, IBEX Peak (12.07.2020) : 39.90 BGN 25784.1 MWh, IBEX Off-Peak (12.07.2020) : 58.53 BGN 21588.1 MWh

Техническият проблем на пазарен сегемент "Ден напред" е отстранен
 26.03.2020 10:09
Оперативни съобщения

Техническият проблем на пазарен сегмент „Ден напред“ е отстранен.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act