IBEX Base (28.10.2020) : 72.24 BGN, 49841.00 MWh, IBEX Peak (28.10.2020) : 85.05 BGN 26989.0 MWh, IBEX Off-Peak (28.10.2020) : 59.42 BGN 22852.0 MWh

Техническият проблем на пазарен сегемент "Ден напред" е отстранен
 26.03.2020 10:09
Оперативни съобщения

Техническият проблем на пазарен сегмент „Ден напред“ е отстранен.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act