IBEX Base (01.06.2020) : 46.81 BGN, 34687.40 MWh, IBEX Peak (01.06.2020) : 53.82 BGN 18313.1 MWh, IBEX Off-Peak (01.06.2020) : 39.81 BGN 16374.3 MWh

Техническият проблем на електронната система за търговия за пазарен сегмент "В рамките на деня" е отстранен
 22.08.2019 14:33
Оперативни съобщения


Техническият проблем на електронната система за търговия за пазарен сегмент "В рамките на деня" е отстранен и пазарът ще бъде отворен в 13:35 ЦЕВ© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act