IBEX Base (24.10.2020) : 77.70 BGN, 39466.30 MWh, IBEX Peak (24.10.2020) : 84.29 BGN 21383.7 MWh, IBEX Off-Peak (24.10.2020) : 71.11 BGN 18082.6 MWh

Техническият проблем на електронната система за търговия за пазарен сегмент "В рамките на деня" е отстранен
 22.08.2019 14:33
Оперативни съобщения


Техническият проблем на електронната система за търговия за пазарен сегмент "В рамките на деня" е отстранен и пазарът ще бъде отворен в 13:35 ЦЕВ© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act