IBEX Base (16.09.2019) : 111.07 BGN, 23488.50 MWh, IBEX Peak (16.09.2019) : 133.80 BGN 13502.1 MWh, IBEX Off-Peak (16.09.2019) : 88.34 BGN 9986.4 MWh

Техническият проблем на електронната система за търговия за пазарен сегмент "В рамките на деня" е отстранен
 22.08.2019 14:33
Оперативни съобщения


Техническият проблем на електронната система за търговия за пазарен сегмент "В рамките на деня" е отстранен и пазарът ще бъде отворен в 13:35 ЦЕВ© 2019 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act