IBEX Base (20.01.2020) : 98.15 BGN, 39382.20 MWh, IBEX Peak (20.01.2020) : 111.39 BGN 21160.3 MWh, IBEX Off-Peak (20.01.2020) : 84.90 BGN 18221.9 MWh

Техническият проблем на електронната система за търговия за пазарен сегмент "В рамките на деня" е отстранен
 22.08.2019 14:33
Оперативни съобщения


Техническият проблем на електронната система за търговия за пазарен сегмент "В рамките на деня" е отстранен и пазарът ще бъде отворен в 13:35 ЦЕВ© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act