IBEX Base (02.06.2020) : 74.67 BGN, 36569.90 MWh, IBEX Peak (02.06.2020) : 75.81 BGN 19293.5 MWh, IBEX Off-Peak (02.06.2020) : 73.54 BGN 17276.4 MWh

Технически проблем на пазарен сегмент „В рамките на деня“
 29.02.2020 05:47
Оперативни съобщения

Поради технически проблем на пазарен сегмент „В рамките на деня“ всички оферти и продукти са деактивирани.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act