IBEX Base (26.01.2021) : 115.85 BGN, 70973.80 MWh, IBEX Peak (26.01.2021) : 134.36 BGN 39277.6 MWh, IBEX Off-Peak (26.01.2021) : 97.33 BGN 31696.2 MWh

Технически проблем с криви на търсене и предлагане на пазарен сегмент „Ден напред“
 01.12.2020 19:58
Оперативни съобщения

Поради технически проблем кривите на търсене и предлагане за ден на доставка 02.12.2020 на уеб страницата на БНЕБ са некоректни.© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act