IBEX Base (02.06.2020) : 74.67 BGN, 36569.90 MWh, IBEX Peak (02.06.2020) : 75.81 BGN 19293.5 MWh, IBEX Off-Peak (02.06.2020) : 73.54 BGN 17276.4 MWh

Технически проблем с публикуване на статистическите данни на уеб страницата на БНЕБ на сегмент "В рамките на деня"
 02.08.2019 08:29
Оперативни съобщения

Поради технически проблем ви уведомяваме, че към момента не са публикувани актуални статистически данни на уеб страницата на борсовия оператор във връзка с търговията на пазарен сегмент "В рамките на деня". © 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act