IBEX Base (24.08.2019) : 97.95 BGN, 23286.30 MWh, IBEX Peak (24.08.2019) : 97.50 BGN 12520.1 MWh, IBEX Off-Peak (24.08.2019) : 98.40 BGN 10766.2 MWh

Технически проблем с публикуване на статистическите данни на уеб страницата на БНЕБ на сегмент "В рамките на деня"
 02.08.2019 08:29
Оперативни съобщения

Поради технически проблем ви уведомяваме, че към момента не са публикувани актуални статистически данни на уеб страницата на борсовия оператор във връзка с търговията на пазарен сегмент "В рамките на деня". © 2019 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act