IBEX Base (20.10.2020) : 85.33 BGN, 44999.40 MWh, IBEX Peak (20.10.2020) : 97.30 BGN 25375.3 MWh, IBEX Off-Peak (20.10.2020) : 73.37 BGN 19624.1 MWh

Технически проблем с публикуване на статистическите данни на уеб страницата на БНЕБ на сегмент "В рамките на деня"
 02.08.2019 08:29
Оперативни съобщения

Поради технически проблем ви уведомяваме, че към момента не са публикувани актуални статистически данни на уеб страницата на борсовия оператор във връзка с търговията на пазарен сегмент "В рамките на деня". © 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act