IBEX Base (16.09.2019) : 111.07 BGN, 23488.50 MWh, IBEX Peak (16.09.2019) : 133.80 BGN 13502.1 MWh, IBEX Off-Peak (16.09.2019) : 88.34 BGN 9986.4 MWh

Техническото прекъсване на ЕСТ за пазарен сегмент "В рамките на деня" ще бъде удължено до следващо уведомление
 22.08.2019 14:03
Оперативни съобщения


Техническото прекъсване на работата на електронната система за търговия за пазарен сегмент "В рамките на деня" се удължава до следващо уведомление. Следваща актуализация ще бъде изпратена в 13:45 ЦЕВ, 22.08.2019 г.© 2019 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act