IBEX Base (24.10.2020) : 77.70 BGN, 39466.30 MWh, IBEX Peak (24.10.2020) : 84.29 BGN 21383.7 MWh, IBEX Off-Peak (24.10.2020) : 71.11 BGN 18082.6 MWh

Техническото прекъсване на ЕСТ за пазарен сегмент "В рамките на деня" ще бъде удължено до следващо уведомление
 22.08.2019 14:03
Оперативни съобщения


Техническото прекъсване на работата на електронната система за търговия за пазарен сегмент "В рамките на деня" се удължава до следващо уведомление. Следваща актуализация ще бъде изпратена в 13:45 ЦЕВ, 22.08.2019 г.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act