IBEX Base (01.06.2020) : 46.81 BGN, 34687.40 MWh, IBEX Peak (01.06.2020) : 53.82 BGN 18313.1 MWh, IBEX Off-Peak (01.06.2020) : 39.81 BGN 16374.3 MWh

Техническото прекъсване на ЕСТ за пазарен сегмент "В рамките на деня" ще бъде удължено до следващо уведомление
 22.08.2019 14:03
Оперативни съобщения


Техническото прекъсване на работата на електронната система за търговия за пазарен сегмент "В рамките на деня" се удължава до следващо уведомление. Следваща актуализация ще бъде изпратена в 13:45 ЦЕВ, 22.08.2019 г.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act