IBEX Base (20.10.2020) : 85.33 BGN, 44999.40 MWh, IBEX Peak (20.10.2020) : 97.30 BGN 25375.3 MWh, IBEX Off-Peak (20.10.2020) : 73.37 BGN 19624.1 MWh

Техническото прекъсване на пазарен сегмент "В рамките на деня" ще бъде удължено
 02.10.2019 11:25
Оперативни съобщения

Техническото прекъсване на елекстронната система за търговия на пазарен сегмент „В рамките на деня“ ще бъде удължено.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act