IBEX Base (21.10.2019) : 110.22 BGN, 23290.70 MWh, IBEX Peak (21.10.2019) : 130.03 BGN 13004.3 MWh, IBEX Off-Peak (21.10.2019) : 90.42 BGN 10286.4 MWh

Техническото прекъсване на пазарен сегмент "В рамките на деня" ще бъде удължено
 02.10.2019 11:25
Оперативни съобщения

Техническото прекъсване на елекстронната система за търговия на пазарен сегмент „В рамките на деня“ ще бъде удължено.© 2019 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act