IBEX Base (29.05.2020) : 61.05 BGN, 32568.00 MWh, IBEX Peak (29.05.2020) : 66.89 BGN 17528.8 MWh, IBEX Off-Peak (29.05.2020) : 55.20 BGN 15039.2 MWh

Техническото прекъсване на пазарен сегмент "В рамките на деня" ще бъде удължено
 19.11.2019 13:32
Оперативни съобщения

Техническото прекъсване на елекстронната система за търговия на пазарен сегмент „В рамките на деня“ ще бъде удължено до 13:00ч. ЦЕВ.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act