IBEX Base (06.12.2019) : 100.95 BGN, 28684.60 MWh, IBEX Peak (06.12.2019) : 117.75 BGN 15450.2 MWh, IBEX Off-Peak (06.12.2019) : 84.15 BGN 13234.4 MWh

Техническото прекъсване на пазарен сегмент "В рамките на деня" ще бъде удължено
 30.10.2019 10:42
Оперативни съобщения

Техническото прекъсване на елекстронната система за търговия на пазарен сегмент „В рамките на деня“ ще бъде удължено до 11:00ч. ЦЕВ.© 2019 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act