IBEX Base (24.10.2020) : 77.70 BGN, 39466.30 MWh, IBEX Peak (24.10.2020) : 84.29 BGN 21383.7 MWh, IBEX Off-Peak (24.10.2020) : 71.11 BGN 18082.6 MWh

Техническо прекъсване на екран "Auctions", пазарен сегмент ЦПДД
 15.06.2020 20:39
Оперативни съобщения

В съответствие с чл. 12 от Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия, сегмент ЦПДД, БНЕБ уведомява всички търговски участници, че екран “Auctions”, част от борсовия пазар за електрическа енергия, сегмент ЦПДД, ще бъде недостъпен поради техническо прекъсване за периода от 20:00 часа на 15.06.2020 г. до 08:00 часа на 19.06.2020 г. ЦЕВ.
 
Моля имайте предвид, че по време на горепосочения период инициирането и провеждането на търгове ще бъде невъзможно.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act