IBEX Base (28.02.2021) : 64.34 BGN, 60438.00 MWh, IBEX Peak (28.02.2021) : 59.45 BGN 31729.5 MWh, IBEX Off-Peak (28.02.2021) : 69.22 BGN 28708.5 MWh

Техническо прекъсване на пазарен сегмент "Двустранни договори"
 22.01.2021 14:57
Оперативни съобщения

Електронната система за търговия за пазарен сегмент „Двустранни договори“ (ЕСТ-ДД) ще бъде недостъпна поради техническо прекъсване в интервала 14:00 - 14:30 ЦЕВ днес, 22.01.2021 г.© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act