IBEX Base (22.10.2019) : 110.85 BGN, 23662.10 MWh, IBEX Peak (22.10.2019) : 119.56 BGN 13198.9 MWh, IBEX Off-Peak (22.10.2019) : 102.15 BGN 10463.2 MWh

Търговската система на пазарен сегмент "В рамките на деня" ще бъде недостъпна поради техническо прекъсване
 08.10.2019 17:04
Оперативни съобщения

Търговската система на пазарен сегмент "В рамките на деня" ще бъде недостъпна поради техническо прекъсване, от 10:00 до 10:40 ч. ЦЕВ на 15.10.2019 г.© 2019 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act