IBEX Base (24.10.2020) : 77.70 BGN, 39466.30 MWh, IBEX Peak (24.10.2020) : 84.29 BGN 21383.7 MWh, IBEX Off-Peak (24.10.2020) : 71.11 BGN 18082.6 MWh

Търговската система на пазарен сегмент "В рамките на деня" ще бъде недостъпна поради техническо прекъсване
 16.06.2020 09:56
Оперативни съобщения

Поради техническо прекъсване на Единният европейски пазар „В рамките на деня“ (European Single Intraday Coupling – SIDC),
локалната търговия няма да бъде възможна на 16.06 (вторник) от 08:00 до 14:45 ЦEВ. 
© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act