IBEX Base (20.10.2020) : 85.33 BGN, 44999.40 MWh, IBEX Peak (20.10.2020) : 97.30 BGN 25375.3 MWh, IBEX Off-Peak (20.10.2020) : 73.37 BGN 19624.1 MWh

Уведомление относно отстранен проблем с получаване на разписки по REMIT
 25.09.2019 09:44
Оперативни съобщения

ACER потвърдиха, че проблемът от 8 септември, засягащ подаването на доклади за данни по REMIT, е решен. Всички ново подадени доклади ще бъдат обработени както обикновено, а при необходимост всички изчакващи доклади ще бъдат автоматично изпратени отново. Разписки за изчакващите доклади трябва да бъдат налични в рамките на следващите 24 часа. Поради това прекъсване е възможно да възникнат някои допълнителни грешки (например, ако действията са обработени извън синхронизацията). Поради това, моля, прегледайте всички последно подадени доклади и при необходимост от допълнително съдействие, се свържете с нас.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act