IBEX Base (02.06.2020) : 74.67 BGN, 36569.90 MWh, IBEX Peak (02.06.2020) : 75.81 BGN 19293.5 MWh, IBEX Off-Peak (02.06.2020) : 73.54 BGN 17276.4 MWh

Удължаване на срока за техническа подръжка - пазарен сегмент "В рамките на деня" на 26.06.2019г.
 24.06.2019 15:37
Оперативни съобщения


Техническото прекъсване на 26.06.2019г. ще продължи с 15 минути повече от планираното. Търговската система ще бъде достъпна в 18:00 часа ЦЕВ.
 
© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act