IBEX Base (23.10.2020) : 99.88 BGN, 46657.70 MWh, IBEX Peak (23.10.2020) : 106.61 BGN 26382.9 MWh, IBEX Off-Peak (23.10.2020) : 93.15 BGN 20274.8 MWh

Удължаване на срока за техническа подръжка - пазарен сегмент "В рамките на деня" на 26.06.2019г.
 24.06.2019 15:37
Оперативни съобщения


Техническото прекъсване на 26.06.2019г. ще продължи с 15 минути повече от планираното. Търговската система ще бъде достъпна в 18:00 часа ЦЕВ.
 
© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act