IBEX Base (24.10.2020) : 77.70 BGN, 39466.30 MWh, IBEX Peak (24.10.2020) : 84.29 BGN 21383.7 MWh, IBEX Off-Peak (24.10.2020) : 71.11 BGN 18082.6 MWh

Удължаване на срока за техническото прекъсване на пазарен сегмент "В рамките на деня"
 25.09.2020 15:16
Оперативни съобщения

Информираме Ви, че прекъсването на търговската система на пазарен сегмент „В рамките на деня“ се удължава.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act