IBEX Base (24.10.2020) : 77.70 BGN, 39466.30 MWh, IBEX Peak (24.10.2020) : 84.29 BGN 21383.7 MWh, IBEX Off-Peak (24.10.2020) : 71.11 BGN 18082.6 MWh

Удължаване на срока за техническо прекъсване за пазарен сегмент INTRADAY
 10.02.2020 18:37
Оперативни съобщения


Техническото прекъсване на достъпа до електронната система за търговия за пазарен сегмент "В рамките на деня" ще бъде удължено. 
© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act