IBEX Base (23.02.2020) : 51.75 BGN, 33752.20 MWh, IBEX Peak (23.02.2020) : 55.66 BGN 18014.9 MWh, IBEX Off-Peak (23.02.2020) : 47.85 BGN 15737.3 MWh

Удължаване на срока за техническо прекъсване за пазарен сегмент INTRADAY
 10.02.2020 18:37
Оперативни съобщения


Техническото прекъсване на достъпа до електронната система за търговия за пазарен сегмент "В рамките на деня" ще бъде удължено. 
© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act