IBEX Base (01.06.2020) : 46.81 BGN, 34687.40 MWh, IBEX Peak (01.06.2020) : 53.82 BGN 18313.1 MWh, IBEX Off-Peak (01.06.2020) : 39.81 BGN 16374.3 MWh

Удължаване на срока за техническо прекъсване за пазарен сегмент INTRADAY
 10.02.2020 18:37
Оперативни съобщения


Техническото прекъсване на достъпа до електронната система за търговия за пазарен сегмент "В рамките на деня" ще бъде удължено. 
© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act