IBEX Base (23.10.2020) : 99.88 BGN, 46657.70 MWh, IBEX Peak (23.10.2020) : 106.61 BGN 26382.9 MWh, IBEX Off-Peak (23.10.2020) : 93.15 BGN 20274.8 MWh

XBID информация за пускане на Интерконектори
 16.01.2020 23:04
Оперативни съобщения

Техническото прекъсване на системата беше удължено. Интерконекторът TEL-ESO е пуснат в 21:58 ЦЕВ на 16.01.2020© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act