IBEX Base (01.06.2020) : 46.81 BGN, 34687.40 MWh, IBEX Peak (01.06.2020) : 53.82 BGN 18313.1 MWh, IBEX Off-Peak (01.06.2020) : 39.81 BGN 16374.3 MWh

XBID информация за пускане на Интерконектори
 16.01.2020 23:04
Оперативни съобщения

Техническото прекъсване на системата беше удължено. Интерконекторът TEL-ESO е пуснат в 21:58 ЦЕВ на 16.01.2020© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act