IBEX Base (25.05.2019) : 64.54 BGN, 17227.20 MWh, IBEX Peak (25.05.2019) : 65.21 BGN 9160.6 MWh, IBEX Off-Peak (25.05.2019) : 63.86 BGN 8066.6 MWh

Абсолютен рекорд в търгуваните количества на Пазара Ден Напред
 02.03.2016 14:50
Съобщения

За ден на доставка 03.03.2016 г. търговията на пазара ден напред бележи абсолютен максимум от 8402.8 MWh.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2019 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act