IBEX Base (09.07.2020) : 77.42 BGN, 47019.90 MWh, IBEX Peak (09.07.2020) : 82.46 BGN 26062.9 MWh, IBEX Off-Peak (09.07.2020) : 72.38 BGN 20957.0 MWh

Актуализация в Проекта на Правила за работа на Централизирания пазар за двустранни договори
 21.07.2016 15:53
Съобщения

БНЕБ ЕАД уведомява заинтересованите страни, че в секция "Downloads -> Централизиран пазар за двустранни договори e ĸaчeнa aĸтyaлизиpaнa версия на проекта на „Правила за работа на Централизирания пазар за двустранни договори".

Промените засягат гаранционните обезпечения при механизма "Auctions" и по-специално начина на изчисляване на:
 
1.       Гаранционни обезпечения за участие;
 
2.       Гаранционни обезпечения за добро изпълнение.
 
 
 
БНЕБ ЕАД моли всички заинтересовани страни да представят становища относно представения актуализиран пакет от документи в срок до 29.07.2016 г. на следния електронен адрес: auctions@ibex.bg.
 
 
 
Екипът на БНЕБ

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act