IBEX Base (28.05.2020) : 44.61 BGN, 32295.20 MWh, IBEX Peak (28.05.2020) : 49.43 BGN 16987.3 MWh, IBEX Off-Peak (28.05.2020) : 39.78 BGN 15307.9 MWh

Блок 1 на ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД - Резерв
 17.02.2019 21:52
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкриване на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар предоставяме следната информация:
 
1. Причина за събитието: Търговски график - Резерв
2. Засегната единична мощност: Бл.1 (K-1 и K-2)
3. Момент на решение или настъпване на събитието: 17.02.2019 г.; 19:36 ч. 
4. Инсталираната мощност в МВт: За Бл. 1 – 177 MW.
5. Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл. 1 за периода – 177 MW 
6. Разполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл. 1 за периода – 0 MW
7. Прогнозният начален момент на събитието: 17.02.2019 г.; 19:36 ч.
8. Прогнозният краен момент на събитието: Търговски график
9. Продължителност на събитието: -

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act