IBEX Base (14.10.2019) : 137.81 BGN, 23620.10 MWh, IBEX Peak (14.10.2019) : 155.03 BGN 13122.2 MWh, IBEX Off-Peak (14.10.2019) : 120.59 BGN 10497.9 MWh

Блок 1 на ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД - Резерв
 26.01.2019 00:20
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкриване на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар предоставяме следната информация:
 
1. Причина за събитието: Търговски график / Резерв
2. Засегната единична мощност: K-1 (Бл.7)
3. Момент на решение или настъпване на събитието: 25.01.2019 г.; 23:58ч. 
4. Инсталираната мощност в МВт: За Бл. 1 – 177 MW.
5. Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл. 7 за периода – 99 MW 
6. Разполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл. 7 за периода – 78 MW
7. Прогнозният начален момент на събитието: 25.01.2019 г.; 23:58ч.
8. Прогнозният краен момент на събитието: Търговски график
9. Продължителност на събитието: 

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2019 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act