IBEX Base (12.07.2020) : 49.22 BGN, 47372.20 MWh, IBEX Peak (12.07.2020) : 39.90 BGN 25784.1 MWh, IBEX Off-Peak (12.07.2020) : 58.53 BGN 21588.1 MWh

Блок 1 на ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - Среден ремонт
 22.02.2019 07:05
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкриване на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар предоставяме следната информация:
 
1. Причина за събитието: Среден ремонт
2. Засегната единична мощност: Бл.1 (K-1 и K-2)
3. Момент на решение или настъпване на събитието: 22.02.2019 г.; 00:00 ч. 
4. Инсталираната мощност в МВт: За Бл. 1 – 177 MW.
5. Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл. 1 за периода – 177 MW 
6. Разполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл. 1 за периода – 0 MW
7. Прогнозният начален момент на събитието: 22.02.2019 г.; 00:00 ч.
8. Прогнозният краен момент на събитието:  14.04.2019 г.; 16:00 ч.
9. Продължителност на събитието: 52 денонощия

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act