IBEX Base (16.09.2019) : 111.07 BGN, 23488.50 MWh, IBEX Peak (16.09.2019) : 133.80 BGN 13502.1 MWh, IBEX Off-Peak (16.09.2019) : 88.34 BGN 9986.4 MWh

Блок 1 с К-2 на ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - Аварийно изключване
 13.06.2019 04:18
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкриване на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар предоставяме следната информация:
 
1. Причина за събитието: Аварийно изключване
2. Засегната единична мощност: Бл.1 с К-2
3. Момент на решение или настъпване на събитието: 12.06.2019 г.; 20:23 ч. 
4. Инсталираната мощност в МВт: За Бл. 1 – 177 MW.
5. Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл. 1 за периода – 177 MW, за Бл. 1 с К-2 - 78 MW
6. Разполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл. 1 за периода – 0 MW
7. Прогнозният начален момент на събитието: 12.06.2019 г.; 20:23 ч.
8. Прогнозният краен момент на събитието:  13.06.2019 г.; 00:06 ч.
9. Продължителност на събитието: - 3 часа и 43 минути

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2019 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act