IBEX Base (27.01.2021) : 116.00 BGN, 75720.00 MWh, IBEX Peak (27.01.2021) : 130.95 BGN 42400.7 MWh, IBEX Off-Peak (27.01.2021) : 101.05 BGN 33319.3 MWh

Блок 2 на ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - Среден ремонт
 22.02.2019 07:10
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкриване на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар предоставяме следната информация:
 
1. Причина за събитието: Среден ремонт
2. Засегната единична мощност: Бл.2 (K-3 и K-4)
3. Момент на решение или настъпване на събитието: 22.02.2019 г.; 00:00 ч. 
4. Инсталираната мощност в МВт: За Бл. 2 – 165 MW
5. Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл. 2 за периода – 165 MW 
6. Разполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл. 2 за периода – 0 MW
7. Прогнозният начален момент на събитието: 22.02.2019 г.; 00:00 ч.
8. Прогнозният краен момент на събитието:  19.04.2019 г.; 16:00 ч.
9. Продължителност на събитието: 57 денонощия

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act