IBEX Base (17.06.2019) : 86.95 BGN, 20279.70 MWh, IBEX Peak (17.06.2019) : 99.60 BGN 11426.8 MWh, IBEX Off-Peak (17.06.2019) : 74.30 BGN 8852.9 MWh

Блок 2 на ТЕЦ Марица Изток 2 - спиране за поддръжка
 18.12.2018 10:31
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкрива на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар предоставяме следната информация:
 
 
 
1. Причина за събитието: ППР (задействана защита на турбината)
2. Засегната единична мощност: Блок 2
З. Момента на решение или настъпване на събитието: 18.12.2018г.; 08:51 ч.
4. Инсталираната мощност в МВт: За Бл.2 – 162 MW.
5. Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.2 за периода – 162 MW.
б. Разполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.2 за периода -      0 MW.
7. Прогнозният начален момент на събитието: 18.12.2018 г.;08:51 ч.
8. Прогнозният краен момент на събитието: 23.12.2018 г.; 09:00 ч.
9. Продължителност на събитието: 5 денонощия и 9 минути.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2019 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act