IBEX Base (26.01.2021) : 115.85 BGN, 70973.80 MWh, IBEX Peak (26.01.2021) : 134.36 BGN 39277.6 MWh, IBEX Off-Peak (26.01.2021) : 97.33 BGN 31696.2 MWh

Блок 2 на К-3 и К-4 на ТЕЦ Марица Изток 2 - спиране за поддръжка
 12.01.2019 18:48
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкриване на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар, предоставяме следната информация:
 
1. Причина за събитието: ППР (Планов предупредителен ремонт).
2. Засегната единична мощност: K-3 (Блок 2) 
3. Момент на решение или настъпване на събитието: 12.01.2019г.; 13:50 ч.
4. Инсталираната мощност в МВт: За Бл.2 – 162 MW.
5. Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.2 за периода – 87 MW.
6. Разполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.2 за периода - 75 MW.
7. Прогнозният начален момент на събитието: 12.01.2019 г.;13:50 ч.
8. Прогнозният краен момент на събитието: 12.01.2019 г.; 22:00 ч.
9. Продължителност на събитието: 8 часа.
 
 
 
1. Причина за събитието: ППР (Планов предупредителен ремонт).
2. Засегната единична мощност: K-4 (Блок 2) 
3. Момента на решение или настъпване на събитието: 12.01.2019г.; 14:57 ч.
4. Инсталираната мощност в МВт: За Бл.2 – 162 MW.
5. Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.2 за периода – 0 MW.
6. Разполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.2 за периода - 0 MW.
7. Прогнозният начален момент на събитието: 12.01.2019 г.;14:57 ч.
8. Прогнозният краен момент на събитието: 12.01.2019 г.; 23:00 ч.
9. Продължителност на събитието: 8 часа.
 

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act