IBEX Base (02.06.2020) : 74.67 BGN, 36569.90 MWh, IBEX Peak (02.06.2020) : 75.81 BGN 19293.5 MWh, IBEX Off-Peak (02.06.2020) : 73.54 BGN 17276.4 MWh

Блок 3 (K-5) на ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - Резерв
 01.03.2019 07:26
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкриване на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар предоставяме следната информация:
 
1. Причина за събитието: Търговски график - резерв
2. Засегната единична мощност: Бл.3 (K-5)
3. Момент на решение или настъпване на събитието: 01.03.2019 г.; 01:00 ч. 
4. Инсталираната мощност в МВт: За Бл. 3 – 177 MW.
5. Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл. 3 за периода – 177 MW 
6. Разполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл. 3 за периода – 0 MW
7. Прогнозният начален момент на събитието: 01.03.2019 г.; 01:00 ч.
8. Прогнозният краен момент на събитието:  Търговски график
9. Продължителност на събитието: -

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act