IBEX Base (09.07.2020) : 77.42 BGN, 47019.90 MWh, IBEX Peak (09.07.2020) : 82.46 BGN 26062.9 MWh, IBEX Off-Peak (09.07.2020) : 72.38 BGN 20957.0 MWh

Блок 4 на ТЕЦ Марица Изток 2 - резерв
 08.02.2019 19:42
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкрива на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар предоставяме следната информация:
 
1. Причина за събитието: Търговски график / резерв                                      
2. Засегната единична мощност: К-7 (Бл. 4)
3. Момента на решение или настъпване на събитието: 08.02.2019г.; 18:00 ч.
4. Инсталираната мощност в МВт: За Бл.4 – 177 MW.
5. Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.4 за периода – 99 MW.
6. Разполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.4 за периода – 78 MW.
7. Прогнозният начален момент на събитието: 08.02.2019г.;18:00 ч.
8. Прогнозният краен момент на събитието: - Търговски график.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act