IBEX Base (07.03.2021) : 73.09 BGN, 65695.20 MWh, IBEX Peak (07.03.2021) : 74.36 BGN 34717.7 MWh, IBEX Off-Peak (07.03.2021) : 71.81 BGN 30977.5 MWh

Блок 4 (K-7 и К-8) на ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - Резерв
 17.04.2019 18:07
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкриване на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар предоставяме следната информация:
 
1. Причина за събитието: Търговски график - резерв
2. Засегната единична мощност: Блок 4 (K-7 и К-8)
3. Момент на решение или настъпване на събитието: 17.04.2019 г.; 09:58 ч. 
4. Инсталираната мощност в МВт: За Бл. 4 – 177 MW.
5. Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл. 4 за периода – 177 MW 
6. Разполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл. 4 за периода – 0 MW
7. Прогнозният начален момент на събитието: 17.04.2019 г.; 09:58 ч. 
8. Прогнозният краен момент на събитието:  Търговски график
 

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act