IBEX Base (24.10.2019) : 116.29 BGN, 24934.70 MWh, IBEX Peak (24.10.2019) : 128.59 BGN 13803.6 MWh, IBEX Off-Peak (24.10.2019) : 103.99 BGN 11131.1 MWh

Блок 5 на ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - Резерв
 01.03.2019 07:15
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкриване на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар предоставяме следната информация:
 
1. Причина за събитието: Търговски график - резерв
2. Засегната единична мощност: Бл.5
3. Момент на решение или настъпване на събитието: 01.03.2019 г.; 00:59 ч. 
4. Инсталираната мощност в МВт: За Бл. 5 – 227 MW.
5. Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл. 5 за периода – 227 MW 
6. Разполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл. 5 за периода – 0 MW
7. Прогнозният начален момент на събитието: 01.03.2019 г.; 00:59 ч.
8. Прогнозният краен момент на събитието:  Търговски график
9. Продължителност на събитието: -

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2019 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act