IBEX Base (05.03.2021) : 93.50 BGN, 75707.70 MWh, IBEX Peak (05.03.2021) : 98.23 BGN 41163.8 MWh, IBEX Off-Peak (05.03.2021) : 88.77 BGN 34543.9 MWh

Блок 5 на ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД - Резерв
 24.10.2018 14:32
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкриване на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар предоставяме следната информация:
 
1. Причина за събитието: Търговски график / Резерв
2. Засегната единична мощност: Бл.5
3. Момент на решение или настъпване на събитието: 24.10.2018г.; 13:52ч. 
4. Инсталираната мощност в МВт: За Бл.5 – 227 MW.
5. Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.5 за периода – 222 MW 
6. Разполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.5 за периода – 0 MW
7. Прогнозният начален момент на събитието: 24.10.2018г.; 13:52ч.
8. Прогнозният краен момент на събитието: Търговски график
9. Продължителност на събитието: 

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act