IBEX Base (16.09.2019) : 111.07 BGN, 23488.50 MWh, IBEX Peak (16.09.2019) : 133.80 BGN 13502.1 MWh, IBEX Off-Peak (16.09.2019) : 88.34 BGN 9986.4 MWh

Блок 5 на ТЕЦ Марица Изток 2 - Резерв
 01.02.2019 00:59
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкрива на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар предоставяме следната информация:
 
1. Причина за събитието: Търговски график – резерв                                      
2. Засегната единична мощност: Бл.5
3. Момента на решение или настъпване на събитието: 01.02.2019г.; 00:53 ч.
4. Инсталираната мощност в МВт: За Бл.5 – 227 MW.
5. Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.5 за периода – 227 MW.
6. Разполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.5 за периода – 0 MW.
7. Прогнозният начален момент на събитието: 01.02.2019г.;00:53 ч.
8. Прогнозният краен момент на събитието: - Търговски график.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2019 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act