IBEX Base (19.01.2020) : 106.19 BGN, 37409.60 MWh, IBEX Peak (19.01.2020) : 115.41 BGN 19913.9 MWh, IBEX Off-Peak (19.01.2020) : 96.97 BGN 17495.7 MWh

Блок 6 на ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - Студен резерв
 16.12.2017 10:39
Съобщения

Информация за настъпилото събитие:

1. Причина за събитието: Търговски график.
2. Засегната единична мощност: Блок 6
З. Момента на решение или настъпване на събитието: 16.12.2017г.; 00:19ч.
4. Инсталираната мощност в МВт: За Блок 6 – 227 MW.
5. Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.6 за периода – 227 MW.
б. Разполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.6 за периода - 0 MW.
7. Прогнозният начален момент на събитието: 16.12.2017г.; 00:19ч.
 

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act