IBEX Base (28.02.2020) : 81.77 BGN, 35741.50 MWh, IBEX Peak (28.02.2020) : 84.94 BGN 18609.6 MWh, IBEX Off-Peak (28.02.2020) : 78.60 BGN 17131.9 MWh

Блок 7 на ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - Пуск по търговски график
 16.12.2017 10:45
Съобщения

Информация за настъпилото събитие:

1. Причина за събитието: Търговски график.
2. Засегната единична мощност: Блок 7
З. Момента на решение или настъпване на събитието: 16.12.2017г.; 02:03ч.
4. Инсталираната мощност в МВт: За Блок 7 – 230 MW.
5. Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.7 за периода – 0 MW.
б. Разполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.7 за периода - 230 MW.
7. Прогнозният начален момент на събитието: 16.12.2017г.; 02:03ч.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act