IBEX Base (28.01.2021) : 107.35 BGN, 73177.60 MWh, IBEX Peak (28.01.2021) : 121.52 BGN 40961.9 MWh, IBEX Off-Peak (28.01.2021) : 93.17 BGN 32215.7 MWh

Блок 7 на ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД - Резерв
 01.12.2018 01:03
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкрива на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар предоставяме следната информация:
 
1. Причина за събитието: Търговски график – резерв                                      
2. Засегната единична мощност: Бл.7
3. Момента на решение или настъпване на събитието: 01.12.2018г.; 00:43 ч.
4. Инсталираната мощност в МВт: За Бл.7 – 230 MW.
5. Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.7 за периода – 230 MW.
6. Разполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.7 за периода – 0 MW.
7. Прогнозният начален момент на събитието: 01.12.2018г.;00:43 ч.
8. Прогнозният краен момент на събитието: - Търговски график.
 

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act