IBEX Base (02.12.2020) : 183.57 BGN, 60573.30 MWh, IBEX Peak (02.12.2020) : 235.91 BGN 32734.0 MWh, IBEX Off-Peak (02.12.2020) : 131.23 BGN 27839.3 MWh

Блок 7 на ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - Резерв
 31.05.2019 08:44
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкриване на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар, предоставяме следната информация:
 
1.Причина за събитието: Резерв
2.Засегната единична мощност: Бл.7
З.Момента на решение или настъпване на събитието: 30.05.2019г.;11:56 ч.
4.Инсталираната мощност в МВт: За Бл.7 – 230 MW.
5.Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.7 за периода – 230 MW.
б.Разполагаемата мощност на пазара в МВт:За Бл.7 за периода – 0 MW.
7.Прогнозният начален момент на събитието: 30.05.2019г.;11:56 ч.
8.Прогнозният краен момент на събитието: -
9.Продължителност на събитието: -
10.Съобщението е публикувано на сайта на компанията на следната дата : 31.05.2019г.
 

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act