IBEX Base (04.06.2020) : 42.79 BGN, 35595.70 MWh, IBEX Peak (04.06.2020) : 45.54 BGN 19062.1 MWh, IBEX Off-Peak (04.06.2020) : 40.05 BGN 16533.6 MWh

Блок 7 на ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД - Резерв
 29.09.2018 09:04
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкриване на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар предоставяме следната информация:
 
1. Причина за събитието: Търговски график / Резерв
2. Засегната единична мощност: Бл.7
3. Момент на решение или настъпване на събитието: 28.09.2018г.; 23:58ч. 
4. Инсталираната мощност в МВт: За Бл.7 – 230 MW.
5. Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.7 за периода – 225 MW 
6. Разполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.7 за периода – 0 MW
7. Прогнозният начален момент на събитието: 28.09.2018г.; 23:58ч.
8.Прогнозният краен момент на събитието: - Търговски график.
9. Продължителност на събитието: -

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act