IBEX Base (28.01.2021) : 107.35 BGN, 73177.60 MWh, IBEX Peak (28.01.2021) : 121.52 BGN 40961.9 MWh, IBEX Off-Peak (28.01.2021) : 93.17 BGN 32215.7 MWh

Блок 7 на ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - Среден ремонт
 31.05.2019 09:05
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкриване на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар предоставяме следната информация:
 
1. Причина за събитието: Среден ремонт
2. Засегната единична мощност: Бл.7
3. Момент на решение или настъпване на събитието: 30.05.2019 г.; 12:00 ч. 
4. Инсталираната мощност в МВт: За Бл. 7 – 230 MW
5. Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл. 7 за периода – 230 MW 
6. Разполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл. 7 за периода – 0 MW
7. Прогнозният начален момент на събитието: 01.06.2019 г.; 08:00 ч.
8. Прогнозният краен момент на събитието: 15.07.2019 г.; 16:00 ч.
9. Продължителност на събитието: 45 дни

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act